Δίπλα σας σε όλα τα στάδια
υλοποίησης

Σχεδιασμός του έργου
με βάση τα δεδομένα που θα ορίσει ο πελάτης.

 

Προτάσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

Υποστηρικτική συνεργασία στην επιλογή των υλικών συσκευασίας (φιαλών, πωμάτων, ετικετών, χαρτοκιβωτίων κλπ)

Προτάσεις για το βοηθητικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. (Δεξαμενές, σωληνώσεις, αντλίες, αεροσυμπιεστής, δίκτυο πεπιεσμένου αέρα κλπ.

Προτάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, παραμετροποιημένων οικονομικά και με ανάλυση των πλεονεκτημάτων της κάθε μιας.

Εκπαίδευση του προσωπικού στον χειρισμό των μηχανημάτων αλλά και στις καθημερινές δράσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της νέας μονάδας.

Εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού από μια πλήρη ομάδα μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.

Τεχνική υποστήριξη εντός 24-48 ωρών τηλεφωνική υποστήριξη καθημερινά 08:00 -22:00.

Επάρκεια ανταλλακτικών – Άμεση αποστολή.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε καθημερινή βάση.


ΤΟΜΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ελαιόλαδο

Σπορέλαια

Κρασί / Οινοπνευματώδη

Ορυκτέλαια / Λιπαντικά

Απορρυπαντικά / Υποχλωριώδη

Ξύδι

Καλλυντικά

Μαρμελάδες

Έτοιμα προϊόντα