ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ & ΦΟΥΡΝΟΙ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ

 

Οι τροφοδότες καψυλίων κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Foodpackers ή σε καταξιωμένους ευρωπαϊκούς οίκους. Εξαιρετικά γρήγοροι και ακριβείς καλύπτουν όλες τις παραγωγικές απαιτήσεις με αποδόσεις από 1200 μέχρι

6.500 φιάλες ανά ώρα.

Μπορούν να εγκατασταθούν ανάλογα με το μοντέλο είτε επί υπάρχουσας εγκατεστημένης μεταφορικής ταινίας είτε ως αυτόνομα συστήματα με δική τους μεταφορική ταινία.

Το κάθε αυτόνομο σύστημα διαθέτει:

α)  σύστημα συγκράτησης φιαλών πνευματικής λειτουργίας ή κοχλία

β)  τροφοδότη καψυλλίων με επαρκή αποθήκη διαθέσιμων καψυλλίων

γ)  αυτοματισμό διαχείρισης όλων των μηχανισμών με ανοξείδωτο χειριστήριο

δ)  ανοξείδωτη μεταφορική ταινία ερπύστρου με ρύθμιση ταχύτητας μέσω inverter

ε)  καλύμματα προστασίας κατά CE