ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ & ΦΟΥΡΝΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα ολοκληρωμένα συστήματα τροφοδότη καψυλλίων με φούρνο κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Foodpackers ή σε συμπαραγωγή με καταξιωμένους ευρωπαϊκούς οίκους. Εξαιρετικά γρήγορα και ακριβή καλύπτουν όλες

τις παραγωγικές απαιτήσεις με αποδόσεις από 1200 μέχρι 6.500 φιάλες ανά ώρα.

Το κάθε αυτόνομο σύστημα διαθέτει:

α)  σύστημα συγκράτησης φιαλών πνευματικής λειτουργίας ή κοχλία

β)  τροφοδότη καψυλλίων με επαρκή αποθήκη διαθέσιμων καψυλλίων

γ)  θερμαντική μονάδα μονής κεφαλής ή πολλαπλών κεφαλών με δυνατότητα κάθε επιθυμητής ρύθμισης

δ)  ανοξείδωτη μεταφορική ταινία ερπύστρου με ρύθμιση ταχύτητας μέσω inverter

ε)  πλήρες ηλεκτρονικό χειριστήριο απόλυτα φιλικό προς τον χειριστή

στ)  καλύμματα προστασίας κατά CE