ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ & ΦΟΥΡΝΟΙ

ΦΟΥΡΝΟΙ

ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΨΥΛΙΩΝ

Οι φούρνοι  καψυλλίων κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Foodpackers ή σε καταξιωμένους ευρωπαϊκούς οίκους. Εξαιρετικά γρήγοροι και ακριβείς καλύπτουν όλες τις παραγωγικές απαιτήσεις με αποδόσεις από 1200 μέχρι

6.500 φιάλες ανά ώρα.

Μπορούν να εγκατασταθούν ανάλογα με το μοντέλο είτε επί υπάρχουσας εγκατεστημένης μεταφορικής ταινίας είτε  ως αυτόνομα συστήματα με δική τους μεταφορική ταινία.

Το κάθε αυτόνομο σύστημα διαθέτει:

α)  σύστημα συγκράτησης φιαλών πνευματικής λειτουργίας ή κοχλία

β)  πνευματικά κινούμενο κυλινδρικό σύστημα θέρμανσης με ειδικά διαμορφωμένη αντίσταση και υποβοήθηση αέρα για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας στο καψύλλιο για άριστη διαμόρφωση, με δυνατότητα ρύθμισης της

θερμοκρασίας, του χρόνου θέρμανσης  και της ποσότητας του παρεχόμενου αέρα

γ)  αυτοματισμό διαχείρισης όλων των μηχανισμών με ανοξείδωτο χειριστήριο

δ)  ανοξείδωτη μεταφορική ταινία ερπύστρου με ρύθμιση ταχύτητας μέσω inverter

ε)  καλύμματα προστασίας κατά CE