ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤIΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤIΩΝ

Τα διαμορφωτικά μηχανήματα προέρχονται από τον οίκο Ιταλικό οίκο SIAT. Τα μηχανήματα διαθέτουν αποθήκη διπλωμένων χαρτοκιβωτίων από την οποία παραλαμβάνουν τα χαρτοκιβώτια ένα-ένα, τα διαμορφώνουν και κλείνουν τα κάτω πτερύγια ενώ κάνουν και την συγκόλληση τους είτε μέσω αυτοκόλλητης ταινίας, είτε μέσω θερμής κόλλας. Έτσι μπορούν να τροφοδοτήσουν αυτόματα μια διάταξη που αφορά στον εγκιβωτισμό των εξερχόμενων ανοικτών στο άνω μέρος χαρτοκιβωτίων.

Υπάρχει διαθέσιμη μεγάλη γκάμα μηχανημάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραγωγής, όσον αφορά το μέγεθος των χαρτοκιβωτίων, την παραγωγικότητα, την μέθοδο συγκόλλησης, την διάταξη του χώρου, κλπ.

Ο αυτοματισμός λειτουργίας τους έχει την ευελιξία της συμβατότητας  με τον αυτοματισμό των αυτόματων γραμμών τυποποίησης.

Δέχονται εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης για εκτύπωση στις πλευρικές επιφάνειες των χαρτοκιβωτίων καθώς και πληθώρα μέσων σήμανσης.

Τα διαμορφωτικά της SIAT χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας είτε ως αυτόνομα, είτε ως μέρη του συγκροτήματος Διαμορφωτικού-Εγκιβωτιστικού-Κλειστικού που κατασκευάζεται από την FOODPACKERS