ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Κατασκευάζουμε μηχανήματα και αυτοματισμούς προσαρμοσμένα στις ειδικές παραγωγικές απαιτήσεις των πελατών μας. Σχεδιάζονται από το σχεδιαστικό τμήμα της εταιρίας μας , συνήθως για να καλύψουν μια πρωτοποριακή

ανάγκη στην συσκευασία νέων προϊόντων η να καλύψουν την ανάγκη εκτέλεσης μιας διαδικασίας που πριν γινόταν χειρωνακτικά.

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η FOODPACKERS πρωτοπόρα εταιρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων , μπορεί να εγκαθιστά στις

γραμμές τυποποίησης συστήματα υψηλής τεχνολογίας που εξελίσσονται από τους μηχανικούς της εταιρίας με την χρήση υλικού της πλέον πρόσφατης τεχνολογικής προσέγγισης η μηχανήματα κορυφαίων Ευρωπαϊκών

,Αμερικανικών και Ιαπωνικών οίκων με εξειδίκευση σε κάθε τομέα που απαιτεί έλεγχο ποιότητας των προϊόντων και εύρυθμης λειτουργίας των μηχανημάτων .

Η προσέγγιση σε κάθε σημείο που απαιτεί έλεγχο ορίζεται από τον βαθμό επικινδυνότητας για αστοχία σε κάθε κρίσιμη διαδικασία της γραμμής παραγωγής.

Οι τεχνικοί μας μελετούν το κάθε θέμα  ξεχωριστά και προτείνουν λύσεις παραμετροποιημένες κοστολογικά ώστε η επιλογή της κατάλληλης να γίνει σε συνεργασία με τον πελάτη μας  που θα έχει στην διάθεσή του  όλες τις

σχετικές πληροφορίες.

 

Τα πλέον συνηθισμένα συστήματα αφορούν

Έλεγχο βάρους προϊόντων


Έλεγχο βάρους γεμάτων χαρτοκιβωτίων


Έλεγχο στάθμης υγρού,  προϊόντων


Έλεγχο ύπαρξης πώματος σε φιάλες


Έλεγχο ύπαρξης ετικέτας  σε φιάλες


Έλεγχο σωστής επικόλλησης ετικέτας στις φιάλες


Έλεγχο εκτύπωσης μηνύματος


Έλεγχο σωστού πωματισμού στις φιάλες


Έλεγχο ύπαρξης αλουμινίου σε βιδωτά πώματα


Έλεγχο σωστής συγκόλλησης από το induction sealer του αλουμινίου πλαστικών βιδωτών πωμάτων  


Έλεγχο ύπαρξης οπής σε φιάλες


Ανίχνευση ύπαρξης σωματιδίων μετάλλων σε προϊόντα


Ανίχνευση ξένων σωμάτων σε προϊόντα


Έλεγχος ορθής τήρησης κρίσιμων διαδικασιών παραγωγής κ.α.