ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΤΙΚΑ

Τα εγκιβωτιστικά μηχανήματα της FOODPACKERS είναι έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων με απόδοση από 2.000 φιάλες έως 7.000 φιάλες ανά ώρα.

Αποτελούνται από 3 μηχανήματα ήτοι το διαμορφωτικό χαρτοκιβωτίων, το σύστημα ομαδοποίησης και εγκιβωτισμού καθώς και το κλειστικό, που συνεργάζονται μεταξύ τους ως συγκρότημα ελεγχόμενο από κοινό πίνακα-χειριστήριο.

Το τμήμα της διαμόρφωσης προέρχεται από τον οίκο Ιταλικό οίκο SIAT. Το σύστημα  διαθέτει αποθήκη διπλωμένων χαρτοκιβωτίων από την οποία παραλαμβάνει τα χαρτοκιβώτια ένα-ένα, τα διαμορφώνει και κλείνει τα κάτω πτερύγια ενώ κάνει και την συγκόλληση τους είτε μέσω αυτοκόλλητης ταινίας, είτε μέσω θερμής κόλλας. Έτσι τροφοδοτεί αυτόματα το τμήμα εγκιβωτισμού.

Το τμήμα εγκιβωτισμού παραλαμβάνει τις ομαδοποιημένες από το σύστημα ομαδοποίησης φιάλες μέσω ειδικά διαμορφωμένης μονής ή διπλής αρπάγης και τις τοποθετεί εντός των έτοιμων ανοικτών στο άνω μέρος χαρτοκιβωτίων που αναμένουν στην θέση φόρτωσης προερχόμενα από το διαμορφωτικό.

Τα γεμάτα χαρτοκιβώτια οδηγούνται μέσω μεταφορικής ταινίας στο κλειστικό χαρτοκιβωτίων .

Το συγκρότημα ελέγχεται από έγχρωμη οθόνη αφής που εκτός την δυνατότητα των ρυθμίσεων παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του συγκροτήματος, αναφορά σφαλμάτων αλλά και στοιχεία της παραγωγής.