Ιδρύσαμε την εταιρία Foodpackers το 2012 όταν μετά από 25 χρόνια διαρκούς παρουσίας στην βιομηχανία συσκευασίας, διαπιστώσαμε ότι η φιλοδοξία μας για τη δημιουργία ενός φορέα που να παρέχει μηχανήματα και υπηρεσίες από το Α έως το Ω, έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την

ανάγκη της βιομηχανίας για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων. Έτσι χτίσαμε μια εταιρία με σκοπό να λειτουργεί ως ένας πλήρης οργανισμός που παρέχει σύνθετες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια που καλείται να διαβεί ο νέος αλλά και ο παλαιότερος τυποποιητής.

Μηχανήματα εμφιάλωσης, τυποποίησης και συσκευασίας κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις μας στον Πειραιά ή προέρχονται από συνεργαζόμενους Ευρωπαϊκούς κατασκευαστές, αποτελούν σημείο αναφοράς ποιότητας και αξιοπιστίας για την Ελληνική αγορά.

Γεμιστικά – πωματιστικά – καψυλλιέρες – ετικετέζες - ρομποτικά συστήματα κ.ά. υποστηριζόμενα από μια πλήρη ομάδα επιστημόνων και τεχνικών είναι στην διάθεσή σας.